Misja Fundacji

W Fundacji Odkryć Siebie znamy swoje mocne strony i ich znaczenie. Od dłuższego czasu obserwujemy jednak, że znaczna część młodzieży ma problem z określeniem swoich kompetencji miękkich.

Przeprowadzone przez nas badania, potwierdziły niestety nasze obserwacje. Dlatego oferujemy młodym ludziom pomoc w wypełnieniu tej luki. Uważamy, że dostęp do wiedzy i umiejętności opartych na mocnych stronach i talentach powinien być nierozłączną częścią edukacji.

Poprzez konferencje, warsztaty i inne programy pomagamy młodym stać się ich najlepszą wersją.

Konferencja Poznaj Siebie!
Konferencja Poznaj Siebie!